VV Education Society Founders

Vivek vardhini Education Society Founders

Dr.Satwlaker
Shri
Vishnupant
Potdar
Narsopant
Boramanikar
Balkrishna Pant
Potdar (Vastad)
Vishwanath Maharaj Keskar
Goswami Raja Dhanraj Girji
           
Raja Pannalal Pitti
S.V.Naik
Dattopant Pisolkar
Shir Ganpat B.AfzalPurkar
Gopal Rao Ekbote
Pandit shripad Damodar Satwalekar